Medlemmernes AFTEN  

Onsdag den 7. oktober 2015 i Nimtofte Kulturhus.

En snes medlemmer havde denne blæsende oktoberaften fundet frem til det nye kulturhus i Nimtofte.

Det blev en god oplevelse for alle deltagerne, da lokalet viste sig at være perfekt til møder af denne karakter. Det er da også aftalt, at klubbens generalforsamlinger og fremtidige medlemsmøder kan afholdes her.

Selv om mødet fandt sted på en byggeplads, var det ikke til at mærke, da der ved afskærmning og flot bordopdækning samt et opvarmet lokale var opnået en meget hyggelig og venlig atmosfære.

Det skitserede program blev gennemført med orientering om projektet ”Nimtofte Kulturhus” med rundvisning, Georg viste Leif Nyholm videoklip på storskærm og de tilstedeværende medlemmer fra bestyrelsen gennemgik årets forløb samt klubbens aktuelle situation.


Kassereren kunne således oplyse, at det så ud til, at vi kom ud af dette år med et nul resultat, hvilket ville indebære, at klubbens kassebeholdning på ca. kr. 40.000,- ville være intakt.

I forbindelse med dette punkt var der en god debat mellem deltagerne og mange spørgsmål blev besvaret.

Alt i alt var der ingen grund til pessimisme omkring klubbens fremtid, snarere tværtimod.

Under aftenens sidste punkt blev der ved lodtrækning fordelt 18 gaver blandt deltagerne. To deltagere fik ikke nogen gave (Per V. Klingaa og Bjørn Helmer), men de kunne så varme sig ved de mange glade ansigter, der var omkring dem.

Aftenen sluttede med at alle uden undtagelse deltog i oprydning og opvask m.v.

Referent: Bjørn Helmer - 8. oktober 2015.