Tag hensyn til andre spillere

 • Forsink ikke spillet unødigt; vær klar til at vinke hurtigere grupper igennem.
 • Udvis særlig agtpågivenhed i forhold til sikkerhed ved udslag fra de teesteder, der ligger tæt op ad andre huller. Særligt hul 2-6-8-9.
 • Råb "FORE" hvis en spiller er i fare for at blive ramt af en bold - råb hellere en gang for meget, end en gang for lidt.
 • Overdrevent indtag af alkohol under spillet er ikke acceptabelt.
 • Voldsomt støjende adfærd accepteres ikke på banen.

Tag hensyn til banen

 • Vis omsorg for banen ved at rive i bunkers, genplacere opslåede tørv og reparere nedslagsmærker på greens.
 • Alle slag fra teestederne skal foregå fra måtterne.
 • Unormale overfladeforhold der skyldes gåsebiller, muldvarpe, myretue, voldsom udtørring eller lignende, hvor det er indlysende, at der bør tages hensyn til banens tarv, medfører drop efter regel 16.
 • Rygning er tilladt på banen – det er cigaretskodder absolut ikke.

Banemarkeringer m.m.

Anlagte stier/veje med "anden belægning" giver lempelse. (Regel 16)

Alle markeringer og genstande, såsom pæle, afstandsmarkeringer, skilte, hegn, boldvaskere, affaldsspande, borde og bænke og lignende er at opfatte som ikke flytbare forhindringer. Banens udstyr må IKKE flyttes (drop efter regel 16)

 • Hvide pæle: Out of bounds
 • Dobbelt hvide pæle: Ophør af Out of bounds (bemærk overligger)
 • Røde pæle: Strafområde
 • Blå pæle med sort top: Areal under reparation eller beskyttet miljø
 • Blå pæle: Arbejdsvej 
 • Blå spray: Spilleforbud

Afstandsmarkeringer til midten af green

 • Gul 150 meter
 • Rød 100 meter
 • Blå 50 meter                                                                         

Bold out of bounds

 • Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag gå frem efter DGU standard lokalregel E5, som det er vist nedenstående.
 • Der må IKKE slås en provisorisk bold, hvis denne regel ønskes anvendt, såfremt at det er sandsynligt eller så godt som sikkert, at bolden er oob eller mistet. En god tommelfingerregel er ”der er ikke frit valg”