(*) Distancemedlem:
For at blive distancemedlem skal man være fuldgyldigt medlem og have hjemmeklub i en anden klub under Dansk Golf Union. Man modtager DGU kort af hjemmeklubben.

(**) Passivt medlem:
Begrænset medlem. Passive medlemmer bevarer retten til allerede indbetalt indskud i klubben på ubestemt tid, så længe medlemmet som minimum er passivmedlem. Passive medlemmer bevarer retten til at deltage i klubbens sociale arrangementer, men har ikke stemmeret på generalforsamlingen.