(*) Distancemedlem:
For at blive distancemedlem skal man være fuldgyldigt medlem og have hjemmeklub i en anden klub under Dansk Golf Union. Man modtager DGU kort af hjemmeklubben.

(**) Passivt medlem:
Begrænset medlem. Passive medlemmer bevarer retten til allerede indbetalt indskud i klubben på ubestemt tid, så længe medlemmet som minimum er passivmedlem. Passive medlemmer bevarer retten til at deltage i klubbens sociale arrangementer, men har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 


(*) Distance Member:
To become a Distance Member, you must be a full member and have a home club in another club under Dansk Golf Union. You receive DGU card from the home club.

 

(**) Passive member:
Limited member. Passive members retain the right to already paid deposits into the club indefinitely, as long as the member is at least a passive member. Passive members retain the right to attend club social events, but do not have the right to vote at the General Assembly.