Besøg af 23 gæster fra 
Johnson Controls, Hornslet