Generalforsamling 2019
Referat samt regnskab og budget - klik her.