Bestyrelsen fra 26. februar 2019

Formand 

 

Søren Holm Silberg
21 93 90 05
holmsilberg@gmail.com

Næstformand
Markedsføring, arrangementer & sponsorer

Agner Klemmensen
Tlf.: 28 30 01 25

Mail: aklemme@outlook.dk

Kasserer

Ester Friis Simonnsen
22 89 68 85
efspost@live.dk

Baneudvalg
Mandagsgolf
 

Per Caspersen
Tlf.:30 89 84 10
Mail: 
pca@nypost.dk

Markedsføring, arrangementer & sponsorer
 

Erik Andersen  
20 78 44 85  
erikandersen007@outlook.dk

Hjemmeside

Bjørn Helmer
51 51 75 22
til@helmers.dk

Revisor:
 

Torsten Iversen