Generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 17. november 2021 kl. 19:00.

Mødet afholdes i Kolind+ centeret,  Bugtrupvej 33, 8560 Kolind.

Matchkalender

Sæsonen rundes af med afslutningsmatch den 24. oktober kl. 10:00

Onsdagsgolf

Fra og med 1. september er starttidspunktet rykket til kl. 16:00

Mandagsgolf

Holder pause p.t.

Kender du dit nye handicap?

Fra og med i år overgår DGU til det nye World Handicap System, og i forbindelse med årsreguleringen er EGA-handicaps blevet konverteret til WHS. Det kan medføre en ikke ubetydelig ændring i dit spillehandicap, så tag hellere et tjek på https://www.golf.dk/handicap