MATCHER

Der er i 2018 planlagt nedenstående matchprogram:
 

Match kalender 2018.
 
Søndag d 25 marts kl 10.00. 
Standerhejsning. Velkommen til en ny sæson. 
Flagspil.
Ekstra præmie for tættest på hullet 1/10
 
Søndag d. 22 april kl.  09.00 
Åbningsmatchen. 
stablefordturnering. 
Turnering hvor der er en ekstra præmie  for at “fange” klubmesteren fra 2017.
Søren Silberg gik i 156 slag over 2 dage. Dette deler vi med 2 = 78.
Altså udløser en runde på eller under 78(bruttoslag) en ekstra præmie.
(NB ingen streger)
 
Søndag den 13 maj kl. 15:00 Majmatch.
Der spilles Hallington som er en sjov stableford-variant. 
Spiller man hullet i par, opnår man et antal points, som er lig med par. Spiller
man hullet 1 eller 2 slag dårligere end par, trækkes disse 1 eller 2 slag fra parværdien. Spiller man hullet under par, belønnes man med, at der lægges det antal slag, man går bedre end parværdien, til parværdien.
Eks.: Spilles et par 5-hul i 7 slag, opnår man 5 - 2 = 3 points.
Spilles derimod et par 5-hul i 4 slag, opnår man 5 + 1 = 6 points.
Forskellen i dygtighed udlignes ved, at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede points tillægger hver enkelt spillers spillehandicap. 
Spilleresultatet bliver således det opnåede antal points + spillehandicap.
 
Søndag d. 3  Juni. Kl. 9:30.
Den årlige Stablefordturnering i Grenå 
 
Søndag d. 24 juni  Kl. 09.00. Find en makker.
Four-ball.
Alle fire spiller deres egen bold.
Den bedste score på hver side tæller som holdets score. (fuldt HCP)
Ekstra præmie for bedste samlede holdscore.(aggregate)
 
Søndag d. 19 august kl. 15.00.  
Stablefordturnering.
 
Lørdag og søndag d. 22 og 23 September kl. 09.00. 
Klubmesterskabet.
Rent slagspil uden HCP. 18 huller lørdag og finale dag 18 huller søndag. 
Herrer spiller fra gul tee og damer spiller fra rød tee
Inkl. Stableford turnering over 2 dage for ALLE - fra valgfri tee (ikke grøn )
Man kan i stablefordturneringen vælge om man vil bruge lørdagens eller søndagens score. Så hvis ønsker man kun at spille en af de to dage, er man stadigvæk med i stablefordmatchen.
 
Afslutningsmatch  Søndag d. 14 oktober. 
Find en makker. 
Greensome er en variation af foursome, idet begge spillere i parret slår ud fra teestedet og vælger
den bedste bold, som spilles videre af den spiller, hvis bold ikke er valgt. Herefter skiftes spillerne til at slå som i foursome.
I greensome slagspil er parrets spillehandicap lig med:
Laveste ”spillehandicap” x 0,6 + højeste ”spillehandicap” x 0,4.
Der rundes op/ned.
Eks.: Spiller 1: spillehandicap på 5 og spiller 2: spillehandicap på 16
Dvs. 5 x 0,6 + 16 x 0,4 = 9,4 som afrundes til 9....
NB: Driver begge spillere boldene out of bounds eller tabt, må kun én spiller drive om. Partnerne bestemmer selv hvem, og vedkommende skal slå fra partnerens teested.