Bestyrelsen fra 26. februar 2018

Formand
Hjemmeside
Sponsorer
Arrangementer

Bjørn Helmer
51 51 75 22
til@helmers.dk

Næstformand 
Regulering af handicap

Onsdagsgolf

Søren Holm Silberg
21 93 90 05
holmsilberg@gmail.com

Kasserer

Ester Friis Simonnsen
22 89 68 85
efspost@live.dk

Markedsføring
​Sponsorer
Arrangementer

Erik Andersen  
20 78 44 85  
erikandersen007@outlook.dk

Baneudvalg

Bodin Julius
23 60 62 05
bbjulius@live.dk

Markedsføring
Mandagsgolf
 

Per Caspersen
Tlf.:30 89 84 10
Mail: 
pca@nypost.dk

Revisor:
 

Torsten Iversen

Golfreglerne
gældende fra januar 2016
kan købes hos
Bjørn Helmer
Pris kr. 25,-