Bestyrelsen fra 1. januar 2016

Formand:
og

IT-ansvarlig

Bjørn Helmer
Tlf.:   51 51 75 22
Mail: 
til@helmers.dk

Næstformand og matchudvalg

Søren Holm Silberg
21 93 90 05
holmsilberg@gmail.com

Kassserer: og markedsføring

Erik Andersen  
20 78 44 85  
erikandersen007@outlook.dk

.

Ester Friis Simonnsen
22 89 68 85
efspost@live.dk

.

Bodin Julius
23 60 62 05
bbjulius@live.dk

.Klubber i klubben

Per Caspersen
Tlf.:30 89 84 10
Mail: 
pca@nypost.dk

Revisor:

Torsten Iversen

Golfreglerne
gældende fra januar 2016
kan købes hos
Bjørn Helmer
Pris kr. 25,-